HOME | ENGLISH | JOIN | MYPAGE | CONTACT US | LOGIN
 KUMF 주관대회
제주 국제울트라마라톤대회
KOREA CUP 100km
한반도 횡단 308km
대한민국종단 622km
KUMF 12H & 24H
대한민국종단 537km
Yang Yang Trailrun
 공인울트라마라톤대회
 대회별기록조회
▲ 맨위로 이동
홈 > 대회일정 > KUMF주관대회
2019 Korea Cup선수권대회
대회요강경기운영코스 및 고저도참가신청참가자현황외국인참가자현황지역별/년령별현황게시판
 

 

 
2020년 IAU세계선수권대회 국가대표 선발 및 송년울트라대회(KOREA - CUP)
 
 
01. 일  시
 
  * 2019년 11월 23일(토) 17:00 ∼ 11월 24일(일) 09:00 
  
02. 장  소
 
  * 양재천(영동5교 교각밑 출발/양재천순환)
  
03. 종목(제한시간)
 
   가) 50km : 23일 오후 24시 출발 / 종료 24일 오전 8시(8시간 제한)
   니) 100km : 23일 오후 17시 출발 / 종료 24일 오전 9시(16시간 제한)
   다) 100km : 50km통과제한시간 (8시간 : 24일오전1시)
 
04. 경기코스(양재천순환코스)
 
    가) 50km : 양재천 9.75km순환 경기(5회전)
       - 첫 1회전은 11km / 나머지 4회전은 9.75km
    나) 100km : 양재천 9.75km순환 경기(10회전)
       - 첫 1회전은 12.25km / 나머지 9회전은 9.75km
 
05. 참가자격
 
        ※ 마라톤 풀코스 이상 완주자 
  
06. 참가신청   
 
   가. 신청기간 : 2019. 09. 01(일) - 11.17(일) 24:00(입금마감 ; 11.18(월)오전 12시)
   나. 입금마감 : 2019. 11. 18(월), 오전 12시한 / 입금마감일 이후로는 대회 준비상 참가비 환불 불가 
   다. 신청방법 
        KUMF 홈페이지 ‘2019년 korea cup 100km’ 홈페이지 신청란에서 신청    
   라. 참가비 입금 
     - 신한은행 :  100 - 022 - 109078(사단법인 대한울트라마라톤연맹) 
   마. 참가비 
                  구 분              50km         100km              비   고 
           KUMF 정회원          40,000         50,000        2019년 회비 완납자 
               비회원               50,000         60,000 
  
07. 참가기념품
 
    ※ 기념타올