HOME | ENGLISH | JOIN | MYPAGE | CONTACT US | LOGIN
 KUMF 주관대회
제주 국제울트라마라톤대회
KOREA CUP 100km
한반도 횡단 308km
대한민국종단 622km
KUMF 12H & 24H
대한민국종단 537km
Yang Yang Trailrun
 공인울트라마라톤대회
 대회별기록조회
▲ 맨위로 이동
홈 > 대회일정 > KUMF주관대회
2018 Korea Cup선수권대회
대회요강경기운영코스 및 고저도참가신청참가자현황외국인참가자현황지역별/년령별현황게시판
 

 

 

2018 국가대표 선발 및 송년울트라대회(KOREA - CUP)

 
 
01. 일  시
 
     2018년 11월 24일(토) 04:00 ∼ 11월 24일(토) 18:00 
  
02. 장  소
 
      미정
  
03. 종목(제한시간)
 
    - 100km A조 : 24일 새벽 04시 출발(14시간 제한) / 종료 오후 18시
    - 100km B조 : 24일 새벽 06시 출발(12시간 제한) / 종료 오후 18시
    - 50km A조 : 24일 새벽 06시 출발(7시간 제한) / 종료 오후 13시
    - 50km B조 : 24일 오전 08시 출발(7시간 제한) / 종료 오후 15시
 
04. 경기코스
 
    - 100km : 추후게시
    - 50km : 추후게시
 
05. 참가자격
 
        ※ 마라톤 풀코스 이상 완주자 
        ※ 경기종료 후 자격조건 미달자 발견시 기록 취소 및 본 대회 1년간 참가금지.   
  
06. 참가신청   
 
   가. 신청기간 : 2018. 09. 01(토) - 11.18(일) 24:00(입금마감 ; 11.19(월)오전 12시)
   나. 입금마감 : 2018. 11. 19(월), 오전 12시한 / 입금마감일 이후로는 대회 준비상 참가비 환불 불가 
   다. 신청방법 
        KUMF 홈페이지 ‘2018년 korea cup 100km’ 홈페이지 신청란에서 신청    
   라. 참가비 입금 
     - 신한은행 :  100 - 022 - 109078(사단법인 대한울트라마라톤연맹) 
   마. 참가비 
                  구 분              50km         100km              비   고 
           KUMF 정회원          40,000         50,000        2018년 회비 완납자 
               비회원               50,000         60,000 
  
07. 참가기념품
 
    ※ 추후공지